Tiyatro Eğitiminin Çocuk Üzerindeki Etkisi

Tiyatro Eğitimi

Günümüzde eğitim farklı metotlarla farklı alanlarla desteklenmektedir. Bunlardan biri de tiyatrodur. Tiyatro eğitimi çocuğun birçok temel sıkıntılarına çözüm üretmek için ailelerin başvurduğu eğitimlerden biridir. Tiyatro eğitimi çocukların ilgi, istek ve yeteneklerinin gelişimi doğrultusunda onlara anlamayı, bilgiye ulaşmayı, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmeyi ve en önemlisi problem çözme becerilerini geliştirmeyi kazandırmaktadır. Tiyatro eğitimi çocuklara iyi bir gözlemci olmanın yanında kendini iyi bir şekilde ifade edebilmeyi öğretmektedir. Tiyatro eğitimi aynı zamanda çocuklara estetik bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Tiyatro Eğitiminin Çocuk Üzerinde Etkileri

Çocuklar her alanda hep bir hareketlilik içindedirler. Hoplarlar, zıplarlar hatta bu hareketlilikleri oyun içerisinde de devam eder hep aktiftirler ve onlar bir oyun oynarken büyüklerden daha çok odaklanıp kendilerini oyuna verirler. Hatta bir evcilik oynarken büründükleri roller ve o rolün ciddiyetine hemen kapılmaları aslında onların içinde yatan en büyük cevherdir. Tiyatro eğitimin çocuklar üzerindeki etkisi ise o cevheri ortaya çıkarmak için verilen oluşturulan en güzel eğitimlerden bir tanesidir.

Tiyatro eğitimi çocuklara hayal kurmayı öğretir. O hayalleri nasıl gerçekleştirecekleri konusunda bilgiler verir. Çocuklar duygularını çok çabuk belli ederler onlar için gerçeklik kavramı hep vardır. En iyi baba rolüne, en iyi anne rolüne hatta en iyi çocuk rolüne onlar bürünürler. O kadar gerçekçidir ki yaptıkları rolleri gerçek hayattan alınmış zannedersiniz işte onlarda yaptıkları rolü çevrelerinde gördükleri tutumları sergilerler ve bize tiyatro eşittir hayat kavramını gösterirler.

Tiyatro eğitimi çocuklara grup çalışmalarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini ve bir grup çalışmasının nasıl olması gerektiği konusunda bilgi verir. Çocuklara arkadaşlarına hatta sevmedikleri arkadaşlarına bile nasıl davranması gerektiğinin en güzel örneklerini verir. Tiyatro eğitimi çocuklara özgürce hareket edecekleri bir ortam oluştururlar kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri bir ortam hazırlarlar. Tiyatro eğitimi çocuklara zıt karakterlerin oluşumunu gösterir. Üzgünken mutlu olmayı ya da ağlarken gülebilmeyi öğretir işte çocuklar zıt duyguların bu şekilde varlığını görüp ve akıllarına daha sağlam bir şekilde yer edinecektir. Tiyatro eğitimi çocuklara kendi hikayelerini yazmayı ve bu hikayenin baş kahramanlarının kendileri olduğunu öğretir. Tiyatro eğitimi çocukların okuma yazma eğitimine başlamadan önceki en büyük eğitimidir..

Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Sertifika Programına Katılmak İçin Hemen Ara… +90 530 354 96 66  yada 

Tiyatro Eğitmenlik Eğitimi Sertifikası 320 Saat

Leave a Comment

Your email address will not be published.