Paylaş:
tıbbi sekreterlik eğitimi

Tıbbi Sekreterlik eğitimi nedir, ne iş yapabilir sorularını cevaplamak mesleki kariyer için başvurulması ve bilinmesi gereken yöntemdir.

Tıbbi sekreter, sağlıkla ilgili istatistiği verileri derleyen, bilimsel metotlarla analiz ederek ilgili birimlere rapor edebilen, tıbbi ünitelerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini yürüten, bilgileri toplayıp belgeye dönüştürebilen sağlık bakanlığınca tescil edilen bir okuldan mezun olan sağlık meslek mensubudur. Bu alanda ihtiyaç duyulan kalifiye personeller yetiştirilmesi için online eğitimler ile üniversite onaylı sertifikalar verilmektedir.

Tıbbi dokümantasyoncu ve sekreter olmak isteyen; el ve parmakları, görme ve işitme organları sağlam,  ayrıntıyı algılayabilen, dikkatli, düzenli, kurallara uyan, sorumluluk sahibi, kapalı ortamlarda oturarak çalışmaktan hoşlanan,
sabırlı ve insanlarla rahat iletişim kurabilen kimseler olmaları gerekir. Tıbbi Sekreterlerin başlıca görevleri olarak şunları sayabiliriz.

 • Tıbbi sekreter çalıştığı hastanelerde yatak ve tedavi olanakları, giriş yapan hastaların çeşitli birimlere dağılımı, yapılan tedavinin türü, süresi, şifa ile taburcu olan veya ölenlerin vb. sayılarını toplar, düzenler ve ilgililerin hizmetine sunarlar.
 • Çalıştığı hastane veya sağlık kuruluşunun verimlilik, yatak kapasitesi, doğum hızı, ölüm oranı vb. konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırıcıların hizmetine sunulması için düzene koyarlar.
 • Tıp alanında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguları derler, düzene koyar
 • Hastanelerde hasta kaydı ve taburcu işlemlerini yapar, ilgili bölüm veya doktorlara gönderir
 • Tıbbi raporları yazar,
 • Hastane arşivini baştan kurup düzenleyebilir.

Tıbbi sekreterlik eğitimi hastanelerde, hasta dosyaları arşivinde, polikliniklerde, servis sekreterliklerinde ve bürolarda görev yaparlar. Hastane personeli ve hastalarla yakın ilişki içerisindedirler. Çalışma ortamı kalabalık ama temiz ve gürültüsüzdür. Hasta yatırma veya taburcu etme işlemleri ile ilgili birimlerde çalışan sekreterler isteklerini ifade edemeyen veya isteklerinin hemen yapılmasını isteyen hasta sahipleri veya yakınlarına durumu açıklamakta zorluklarla karşılaşabilirler.

 • Devlet, Üniversite ve Özel Hastaneler
 • Poliklinikler
 • Tıbbi Labarotuarlar
 • Aile Sağlık Merkezleri
 • Diş Hekimi Muayeneleri
 • Tıp Merkezleri

Tıbbi sekreter, (Hasta Kayıt Kabul) Eğitimi Sertifika Programına katılmak için +90 542 336 10 07 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir. Ya da aşağıda linki tıklayarak satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

https://yasamboyuegitim.com/egitim/tibbi-sekreterlikhasta-kayit-kabulegitimi-sertifikasi/

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.