Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Sertifika Proğramı 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının f 5/07/2017 gün ve 61 sayılı Özel Çeşitli Kurslar Çerçeve Programına dayanılarak hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı il ve ilçe eğitim müdürlükleri kapsamında faaliyette bulunan barınma merkezleri yöneticileri ve yönetici adaylarının yetiştirilmesi ve geliştirilmesi için hazırlanmıştır. Bu programın amacı; Yöneticiler ve yönetici adaylarının barınma hizmetleriyle ilgili; mevzuat, kanun, davranış, yönetim, beslenme ve barınma hizmetleri, güvenlik, çocuk, ergen, genç ve aile, protokol ve yazışma kuralları, e-yurt modülü, sürekli mesleki gelişim, adap ve etik kuralları konularına ilişkin bilgi, beceri, tutum ve davranışsal, yönetsel ve mevzuatsal yetkinlik ve yeterlilik kazandırmaktır. En az lisans mezunu bireyler için hazırlanmıştır.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitim Programının Amacı

 • Barınma hizmetiyle ilgili mevzuat (özel öğretim kurumları mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, yangın mevzuatı ve konaklama pansiyon mevzuatı) bilgisine sahip yöneticiler yetiştirmek
 • Etkili liderlik ve iletişim becerisi gösteren yöneticiler yetiştirmek
 • Kriz ve riskleri yöneterek oluşabilecek sorunları engelleme becerisi olan yöneticiler yetiştirmek
 • Personel iş ve işlemlerini yürütebilen yöneticiler yetiştirmek
 • Öğrenci iş ve işlemlerini yönetmeleri
 • Kurumun reklam ve ilan işlerini mevzuata uygun olarak gerçekleştirmeleri
 • Personel is planı hazırlamaları
 • Sosyal etkinlikleri planlamaları
 • Barınma hizmetini mevzuata uygun olarak yürütmeleri
 • Sağlıklı beslenme hizmeti sunulabilmesi için gerekli önlemleri almaları,
 • Kurumda temiz ve hijyenik bir ortamın oluşmasını sağlamaları
 • Kişisel bakım kurallarını bilerek kurumda kişisel bakım için gerekli ortamları oluşturmaları
 • Yönetimi açısından güvenlik (iş sağlığı ve iş güvenliği, kurum içi ve çevre güvenliği, yangın ve deprem güvenliği) kurallarını uygulamaları,
 • Sigorta iş ve işlemlerini yapmaları,
 • Çocuk, ergen ve genç psikolojisini kavramaları,
 • Çocuk, ergen ve genç etkili iletişim kurmaları,
 • Aile ile is birliği yaparak etkili iletişim kurmaları,
 • Kurumda rehberlik hizmetlerinin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli önlemleri almaları.
 • Kurumda öğrenciler için eğitim ve sosyal etkinlik alanlarının düzenlenmesi
 • Protokol kurallarnı açıklamaları
 • Resmî yazışmaları yazışma kurallarına uygun olarak gerçekleştirmeleri,
 • E-barınma modülünü etkin şekilde kullanmaları
 • Adabı muaşerete uygun davranış sergilemeleri
 • Mesleki etik kurallarına uymaları,
 • Yönetim becerilerini sürekli geliştirmeye istekli olmaları beklenmektedir.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Uygulaması

 • Program uygulanmasında; anlatım, problem çözme, soru-cevap ve yaparak yaşayarak öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanacaktır.
 • Kursiyerlerin öğrenme süreçleri periyodik olarak takip edilecek, öğrenme eksiklikleri varsa video eğitimleri tekrar tekrar izlemeleri sağlanacaktır.

Öğrenci Barınma Hizmetleri Yöneticiliği Eğitimi Sertifika Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 ya da linke tıklayınız.

https://kocegitimsertifika.com/egitim/ogrenci-barinma-hizmetleri-yoneticiligi-egitimi/

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X