Objektif Testler Eğitimi Online Eğitim

     Objektif Testler Eğitiminde; Objektif testlerin hangi amaçla, hangi yaş aralığına uygulandığı, hangi metotların uygulandığı, uygulamada kullanılan  materyallerin neler olduğu hakkında bilgiler verilir.

Testlerin nasıl puanlandığı, değerlendirilip, grafiklediği nasıl yorumlanıp ve nasıl raporladığı bilgileri anlatılmaktadır.

Objektif testler geçerli ve güvenli bilimsel bir testtir. Okulda, hastanede ve psikolojik danışmanlık merkezlerinde uygulanabilmektedir. 

Çocuk ya da yetişkinlerde uygulanabilen objektif testlerin standart testleri bireyin zeka, kişilik, dikkat ve algısı üzerinde değerlendirme kabiliyeti sunmaktadır. Bu durum bize özellikle çocukların gelişimlerini takip etme fırsatı verir.

Objektif test türlerine baktığımızda her test bize farklı bilgiler sunar.

Catell 2 A Zeka Testi: 7 yaş 6 ay ile lise dönemi çocuklara uygulanan zeka testidir.

Catell 3 A Zeka Testi: Üniversite öğrenimi almış bireylere uygulanan zeka testidir.

Gessell: 2- 6 yaş arası çocukların görsel motor ve algı gelişiminin değerlendirildiği bir gelişim testidir.

Peabody resim kelime eşleştirme testi: 2-11 yaş arası çocukların dil yaşının tespit edildiği, konuşma bozukluğu tespit eden testtir.

Metropolitan okul olgunluğu Testi: 5,5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, olgunluk testidir.

Frostig görsel algı testi: Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir algı testidir. 5.5-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen, çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığını ölçen, olgunluk testidir.

Benton görsel bellek testi: 8 yaş üzeri bireylere uygulanabilir. Bireyin dikkat, algı ve bellek durumuna dair bilgi verebilir. Dikkat eksikliğinin tespit edilebildiği bir dikkat ve algı testidir.

Ankara gelişim tarama envanteri: 0-6 yaş çocukların gelişimini değerlendirir. Gelişimin normal mi yoksa yaşıtlarına göre geri mi olduğuna cevap verebilen bir gelişim testidir.

Good Enough: Çocuğun çizdiği insan resmi ile zekasının tespit edilebildiği, özel bir çeşit zeka Testidir.

Porteus labirentleri Testi: Çocuk ve yetişkinlere uygulanan zekanın özel bir şeklini ölçen, kullanımı yaygın bir zeka testidir.

Bender gestalt: Bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılır.

Hem yetişkin, hem de çocuklarda geriliği,fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını tespit edebilir. Özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. Zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalıkları.

Objektif testler eğitimi çocuk ya da yetişkin danışanları psikolojik değerlendirme yapabilme becerisi ve yetkinliği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Objektif Testler Eğitimi Sertifika Proğramına;

  • Psikiyatrisiler
  • Psikologlar
  • Pratisyen ve uzman hekimler
  • Sosyal hizmet uzmanları
  • Sosyologlar
  • Çocuk gelişimi uzmanları
  • Aile danışmanları
  • Öğretmenler 

katılarak sertifikalarını alıp objektif testler uygulayıcısı olabilirler.

 Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Sertifika Programına katılmak için +90 530 354 96 66 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıda linki tıklayarak satın alma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Objektif Testler Sertifika Programı

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X