Halk Eğitim Özel Eğitim Kursu

İnsan yaşamı doğumdan ölüme kadar farklı aşamalardan oluşur, bu aşamalar doğumdan itibaren başlar. Çocukluk, ergenlik, yetişkinlik ile devam eder ve yaşlılıkla sona erer. Her dönemde birbirinden etkilenen dilsel, zihinsel, fiziksel, sosyo-duygusal alanlar vardır. Bu alanlardaki adımları yapamayan veya yapmakta zorluk çeken kişiler Özel Eğitime ihtiyaç duyarlar. Bu eğitimi ise Halk Eğitim Özel Eğitim Kursu katılımını sağlamış tamamlamış veya Üniversite onaylı Özel Eğitim sertifikasına sahip kişiler verebilir.

Özel eğitim; Fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal-duygusal gelişim özellikleri normal gelişimden farklı olan ve bir eğitimden kısmen yararlanamayan veya eğitimine devam edebilen bireyler için programlardan yararlansalar dahi destek programları; Özel olarak yetiştirilmiş personel tarafından ekip anlayışıyla sunulan özel yöntem ve araçlarla gerekirse özel mekanlarda her özel gereksinimli grup için farklı olarak geliştirilmiş özel programlarla verilen eğitimdir. Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre özel eğitim; Personeli özel olarak geliştirilmiş programlar ve eğitim yöntemleri, engelleri ve özellikleri ile bireylerin özel eğitim ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ortamında verilen eğitimdir. Kişiler bu eğitimleri Halk Eğitim Özel Eğitim Kursu ile veya Üniversite Onaylı sertifika ile tamamlamaktadır. 

Halk Eğitim Özel Eğitim Kursu’nun Amaçları

Özel eğitim, Türk milli eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak, özel ihtiyacı olan kişilerin;

 • Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,
 • Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,
 • Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

Özel gereksinimli bireyler, genellikle şu gruplarda toplanmaktadır:

 • Özel Öğrenme Güçlüğü
 • Dil ve Konuşma Güçlüğü
 • Yaygın Gelişimsel Bozukluk
 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
 • Bedensel Yetersizlik, Süreğen Hastalık ve Ortopedik Yetersizlik
 • İşitme Yetersizliği
 • Görme Yetersizliği
 • Zihinsel Yetersizlik
 • Üstün ve Özel Yetenek

Koç Eğitim Sertifika olarak size Özel Eğitim Kursumuzu sunmaktayız. Özel bireylerle çalışmak üzere kendinizi bu alana hazırlamak ve üniversite onaylı sertifikanız ile bu alanda çalışabilirliğinizi belgelemek istiyorsanız eğitim danışmanlarımıza ulaşıp detaylı bilgi almayı unutmayın.

Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden Özel Eğitim Sertifika Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 546 204 61 82 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Ücretli Öğretmenler İçin Özel Eğitim Uygulama Sertifikası

Leave a Comment

Your email address will not be published.