Paylaş:
duygu odaklı terapi sertifikası

Yaşamın duygularla şekillendirildiği ve organize edildiği kabul edilir ve duygu, başlı başına insan yaşamının yaratıcı ve düzenleyici etkeni olarak görülür. İnsan, duyguları olan bir varlık olduğu kadar aynı zamanda sürekli bir duyguyu anlamlandırma süreci içinde olan bir varlıktır. Duygu Odaklı Terapi Eğitimi ile duygular, önemli anlam sistemleridir. İnsanları, çevrelerindeki olayların, iyilik hallerine olan etkisi konusunda bilgilendirirler ve bununla ilgili bir eyleme yönelme dürtüsü oluştururlar. Fakat aynı zamanda duygular, karşıdakinin niyetini anlamaya yardımcı olan ve ilişkileri düzenleyen bir role de sahiptir. Yani, duygu hem kişinin kendisini hem de iletişim içinde olduğu kimseyi etkiler ve yaşama anlam verir. En iyi duygu odaklı terapi eğitimi ile terapist, duygu odaklı baş etmeyi geliştirme amacında olan bir duygu eğitmeni rolünde düşünülebilir. Bunu da, kişiye duygusunun farkında olması, duygusunu kabul etmesi ve duygu deneyimini anlamlandırmasında yardımcı olarak yapar. Terapide duygu eğitmenliği, iki aşamadan oluşur: ulaşma ve ayrılma. Başlıca önerme şudur: bir kişi bir yeri terk etmek için öncelikle oraya ulaşmalıdır.

Duygu Odaklı Terapi Sertifika Programı Faydaları

 • Duygu Odaklı Terapi Eğitimi ile kavramsal ve deneyimsel bilgi arasında ayrım yapabilir / yaptırabilirsiniz.
 • Çiftlerin sorunlarının olumsuz bir etkileşim döngüsü olduğunu dışsallaştıracak müdahale tekniklerini öğrenir / öğretirsiniz.
 • Sorunlu duygulanım hallerini dönüştürmesini öğrenecek ve bu şekilde çifteleri daha samimi duygulara ulaştırmayı öğrenecek / öğreteceksiniz
 • Çift ve aile içi ilişkilerde daha güvenli, samimi ve onaylayıcı bağların oluşmasını sağlayabilecek / sağlatabileceksiniz.
 • En iyi duygu odaklı terapi eğitimi ile evlilik sıkıntıları olgusunda duyguların rolünü anlayabilecek / anlatabileceksiniz.
 • Kendinizi ve başkasını affetme unsurlarını öğrenecek / öğreteceksiniz.
 • Kendi benliği ile başkasını yatıştırma zamanlamasını tespit edebilecek / ettirebileceksiniz.
 • Birincil ve ikincil olumsuz duygusal tepkilerinin hangisinin bağlanma ve kimlik odaklı olduğunu ayırt edebilecek / ettirebileceksiniz.
 • Duygu Odaklı Terapi Eğitimi ile kişinin duygularını keşfetmesi, tanıması ve bu duyguların üzerinde kontrolü ele alması sağlanır,
 • Bireyler ikincil duygularının perdelerini aralayıp, aslında altta gizli kalmış birincil duygularına ulaşarak problemlerini çok daha kolay çözdüklerini fark ederler.
 • Bastırılmış öfke, üzüntü gibi duyguları bireye Duygu Odaklı Psikoterapi yardımı ile yaşatılır ve tüm bu olumsuz duyguların yerine yeni olumlu duygular inşa edilir.
 • Olumsuz ve yıkıcı duyguya ulaşılır, o duygudan ayrılıp daha olumlu duygu oluşturulur.

Duygu Odaklı Terapi Sertifikası programına katılmak için +90 542 336 10 07 numaralı telefondan bizlere ulaşabilir ya da yada aşağıdaki eğitim linkimize tıklayarak eğitime dahil olabilirsiniz.

Duygu Odaklı Terapi Sertifikası

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.