- 23%

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Sertifikası 320 Saat

(7 Müşteri Yorumu)

849,00 

Yaratıcı Drama bir kelimeyi, bir cümleyi, bir davranışı, bir fikri bir yaşantıyı, bir olayı; doğaçlama, rol alma gibi drama tekniklerinden yararlanarak, eski bilişsel örüntüler yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlik olarak tanımlayabiliriz. Yaratıcı Drama Eğitimine Katılmak İçin Hemen Ara… +90 542 336 10 07

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Paylaş:

İNDİRİMLİ FİYATLARDA SON GÜNLER...

HEMEN BAŞVUR!

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi; İnsanların yaşama deneyimlerini alarak bir düşüncenin doğaçlama rol alma gibi teknikler yardımıyla canlandırılmasıdır. Yaratıcı dramayı geniş anlamda bir kelimeyi, bir cümleyi, bir davranışı, bir fikri bir yaşantıyı, bir olayı; doğaçlama, rol alma gibi drama tekniklerinden yararlanarak, eski bilişsel örüntüler yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlik olarak tanımlayabiliriz. Yaparak ve yaşayarak öğrenme modelidir.

Oyun ve sanat, bir çocuğun eğitimi, gelişimi ve kendini keşfetmesi için en iyi yöntemdir. Bu eğitimle oyun ve doğaçlamalara dayanarak çocuğun sosyal iletişimini güçlendirirken, öz güvenine, uyum sağlamasına ve kendini ifade edebilmesine katkılar sağlar. Çocukların yaratıcılığını geliştirir. Kişiliğini güçlendirir ve açık bir kimlik kazandırır. 

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Eğitiminin Amaçları

 • Yaratıcılık, estetik gelişimi sağlama ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirme
 • Sosyal gelişim, birlikte çalışma ve iletişim becerilerini geliştirme
 • Kendini tanıma, problem çözme, karar alma ve moral değerleri geliştirme
 • Dil ve dinleme becerilerini geliştirme
 • Hayal gücünü geliştirme ve sanat anlayışı ve ruhunu kazandırma
 • Olayları gözlemleme, değerlendirme, çözüm üretme yeteneğini geliştirme
 • Empati becerilerini geliştirme amaçlanmaktadır.
 • Drama ilke ve etkinliklerini doğru uygulayabilme
 • Dokunmaya yönelik oyunlarla duyularını geliştirebilme
 • Bir temadan yola çıkarak doğaçlama oluşturabilme
 • Bir konu ya da temayı bedenini kullanarak ifade edebilme
 • Yaratıcılığını ortaya koyma ve geliştirmede hayal gücünün kullanabilme
 • İmgesel anlatım gücünü geliştirebilme
 • Drama etkinliklerine katılma grupla çalışmaya istekli bireyler yetiştirmek.

Yaratıcı Drama Liderliği Eğitiminin Yararları

Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece birey kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Drama, bireyin utangaçlık, çekingenlik gibi olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Drama oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa birey kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir.

Bu eğitimi alan bireyler; Bağımsız düşünebilme, işbirliği yapabilme, sosyal ve psikolojik duyarlılık özellikleri artar. Konuşma , dinleme, okuma ,yazma dil becerileri artar. Dilin kullanım alanlarını ve kalitesini zenginleştirir. Sözel olmayan iletişimin öğrenilmesini sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimini sağlar. Etik değerlerinin gelişmesine olanak sağlar. Kendine güven duyma, karar verme becerilerinin gelişmesini sağlar. Çevresindeki varlıkları tanıma ve algılamayı öğrenir. Yeni davranışlar geliştirmeyi öğrenir. Eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesini sağlar. Bilgiye ulaşmaya ve onu kullanmaya istekli duruma gelir. Kendini ifade etmede güven kazanır.
Farklı olay ve durumlarla ilgili deneyim kazandırır. Ahlaki, milli ve manevi değerlerin gelişmesi sağlanabilir.

Yaratıcı Drama Eğitmenliği Eğitiminin İçeriği

 • Giriş
 • İletişim Süreci
 • İletişim
 • Farkındalık Ve Kendini Tanıma Penceresi
 • Temel İletişim Süreçleri
 • İletişim Kanalları Görsel Kanal
 • Kokusal Ve Tatsal Kanal
 • İletişimde Kültürel Farklılıklar
 • İletişimin Başlangıç Noktası
 • İletişimin Boyutları
 • Öteki Kavramı
 • İnsanın Algı Dünyası
 • Empati
 • İletişim Engelleri Ve İlginçlikleri
 • İnsanın Algı Dünyası
 • İletişimde Kullanılan Diller
 • Somut Konuşmak
 • Engel
 • Davranış Çeşitleri
 • Beden Dili
 • Beden Dilinin Tarihsel Gelişimi
 • İletişimde Beden Dilinin Önemi
 • Kişiler arası Mesafe Ve Selamlaşma
 • Beden Dilinin Özellikleri
 • Beden Dili Araştırmaları
 • Beden Dili Cinsiyet Farklılığı
 • Beden Dili Bölgeleri
 • Jestler, Duruşlar,Hareketler
 • Güzel Konuşma
 • Kendini Yetersiz Görme
 • Konuşma Yanlışlıkları
 • Konuşma Planı
 • Diksiyon
 • Doğru Nefes Alma
 • Konuşma Egzersizleri
 • Harfler Ve Kullanışları
 • Söyleyişi Etkileyen Yazım Kuralları
 • Tonlama
 • Ses Organlarımızı Geliştirme
 • Nefes Teknikleri Ve Sesin Yapısı
 • Durak
 • Ünsüzler Ve Söylenişleri
 • Yaratıcı Drama Kavramları
 • Yaratıcı Drama Kuramsal Kavram
 • Dramatik Oyun
 • Eylem
 • Mitos
 • Oyun
 • Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı
 • Oyun Çeşitleri
 • Dramanın Tarihçesi
 • Peter Slade Yaklaşımı
 • Dorothy Heathcote Kimdir?
 • Yaratıcı Dramanın Türkiye Tarihçesi
 • Yaratıcı Dramada Kavramlar
 • Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler
 • Yaratıcı Dramada Öğrenme Ve Öğretme
 • Yaratıcı Drama Eğitim Programı Geliştirme Süreci
 • Yaratıcı Dramada Bilişsel Kazanımlar
 • Yaratıcı Dramada Devinişsel Kazanımlar
 • Yaratıcı Drama Liderinin Özellikleri
 • Ders Planı
 • Atölye Çalışmaları 1-25
 • Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı 1-2
 • İletişim Sürecinin İşleyişi

Yaratıcı Drama Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Psikolog ve psikoloji danışmanları
 • Sosyolog ve aile danışmanları
 • Öğretmenler ve özel eğitimciler
 • Çocuk gelişimciler
 • Çocukları ile kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynler
 • Yaratıcı dramaya ilgi duyan herkes Yaşam Boyu Eğitim sitemizden eğitimine katılabilir ve sertifika alabilirler.
Yaratıcı Drama Liderliği Sertifikası İstihdam Alanları
 • Yaratıcı drama liderliği / eğitmenliği  eğitmen eğitimi sertifikası ile MEB de egzersiz açabilirsiniz. 
 • Okullarda yaratıcı drama seçmeli dersine öğretmen olarak katılabilirsiniz.
 • Anaokulu, kreş, kolej, zeka kulübü, özel okul ve benzeri kurumlarda  eğitmen olarak çalışabilirsiniz.
 • Yaratıcı drama merkezi açabilir, kulüp kurabilir.
 • Kurum ve kuruluşların animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde, tiyatrolarda, eğitim ve danışmanlık merkezlerinde, dernek ve kurs merkezlerinde Eğitmen olarak çalışabilirler.

Oyun Tadında Gelecek İçin YAŞAM BOYU EĞİTİM

Yaşam Boyu Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile İnternet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz. 7 gün 24 saat 
 • Eğitim videolarını tamamladıktan sonra sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresinden en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücretsiz olarak tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları, 1 ay içerisinde adreslerine gönderilmektedir.

Eğitim Saati

320 Saat

Eğitim Süresi

1 Ay

Gönderilecek Sertifika

E-Devlette Sorgulanabilir Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Katılım Ön Koşulu

Yok

Sertifika Sınav Soru Sayısı

20

Sertifika Sınav Türü

Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Başarı Puanı

50 Puan – Minimum 10 Doğru

Sertifika Sınav Hakkı

5 Kez

Sınav Uygulama Şekli

Uzaktan Eğitim

Müşteri Derecelendirmeleri
 • 5
  7 puan
 • 5 Yıldız
  100%
  4 Yıldız
  0%
  3 Yıldız
  0%
  2 Yıldız
  0%
  1 Yıldız
  0%
7 inceleme --> Yaratıcı Drama Liderliği Eğitimi Sertifikası 320 Saat
 • metanet öncü

  Öğretmenim okulda yaratıcı drama egzersizi yapmaya başladım egitimden sonra hem ben hemde çocuklar keyif alarak hayatı yaşıyor ve öğreniyoruz. çok öğretici bir egitim içeriği hazırlamışsınız tebrik ederim

  • yasamboyu

   öğrenimlerinizin her zaman keyifli olmasını diliyoruz öğretmenim. kutsal mesleğinizin bilincindeyiz ve saygıyla eğiliyoruz. Öğretmen olarak içeriklerimizi değerlendirmeniz ayrıca bizi onure etti tşk metanet öğretmen

 • Sıdıka kuru

  çok öğretici bir egitim içeriği hazırlamışsınız tebrik ederim. her zaman keyifli olmasını diliyorum. Ögretmenlerimizin bu kutsal meslegini yaparken tüm canı gönülden destekliyorum. Çocuklarımızı gözü kapalı emanet edebilecegimiz harika bir kadrosunuz. Tekrardan teşekkür ederiz bizlere böyle imkan sundugunuz için.

  • Yasam Boyu Eğitim

   teşekkür ederiz sıdıka hanım evlatlarınız evlatlarımız anlayışıyla en iyisini yapmaya çalışıyoruz.

 • Sıdıka kuru

  çok öğretici bir egitim içeriği hazırlamışsınız tebrik ederim. öğretmenlerimizin kutsal mesleğinin bilincinde olarak özveriyle yaptıgı için teşekkür ederim. Harika ve güvenilir kadronuzla bizlere ve evlatlarımıza bu imkanı sagladıgınız için teşekkürler.

 • Ayşegül Uygurer

  Belki de bıkmadan usanmadan sizden eğitim almaya devam edeceğim.Kendimi geliştirmeme en güzel yardımcı siz oldunuz

  • Yasam Boyu Eğitim

   Ayşegül Hanım, değerli yorumunuz için teşekkür ederiz…

 • Tuğçe eroğlu

  Kapsamlı eğitim, içerikler güzel, danışmanlar samimi.Daha ne diyebilirim…

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Tuğçe Hanım, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • Muhterem Zeybek

  Eğitimin içeriği çok faydalıydı, eğitim sürecindeyken eğitim danışmanlarımızın ilgisi de çok güzeldi.Ve sertifikamın elime ulaşmasını da hızlıca sağladılar.Teşekkürler

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Muhterem Hanım, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • Abdullah saygın

  Hızlı geri dönüşünüz ve sertifika sürecimi hızlandırdıığınız için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için çok teşekkür ederim Abdullah Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

Yorum Yap

Yorum Yap

*

code