STEM Öğretmen Eğitimi

Açıklama

STEM ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

STEM Öğretmen Eğitimi

STEM NEDİR?

STEM disiplinler arası bir öğrenim yaklaşımıdır. Science-Fen, Technology-Teknoloji, Engineering-Mühendislik ve Mathematics-Matematik alanlarının baş harflerinden oluşmakta ve bu alanların birbirine entegre edilmesinde ortaya çıkan bir kavramdır. Farklı bir bakış açısıyla STEM; teorik bilgilerin pratiğe dönüştürülmesi yani yeni bir ürün ortaya koyulmasına STEM denir.

STEM eğitim sistemi teknik olarak ülkemizde ilkokul çağından beridir uygulanmaktadır. Ancak 2011 yılından itibaren ABD’den yayılan popüler bir eğitim sistemi olarak ismi STEM olarak devşirilmiş olup, dünya’da birçok okulda (ülkemizde’de aynı isimle eğitim sistemini uygulayan okullar mevcuttur) uygulanmaya başlamış bir eğitim sistemidir. Bu sistem sayesinde, öğrencilere Fen bilimleri, Matematik gibi dersleri ezber sisteminden çıkartıp, bilgilerin gerçek yaşamda uygulanabilirliği ve problem çözme tekniklerini/metodlarının geliştirilmesi, merak, araştırma ve yaratıcılık özelliklerinin öne çıkartılmasını hedef alınmaktadır.

  

STEM’E NEDEN İHTİYACIMIZ VAR?

STEM eğitimi; ekonomik anlamda ilerleme ve liderlik için insangücü ihtiyacını karşılamayı ve güçlendirmeyi hedefler ve ayrıca toplumsal barış ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamada bir araç olarak da kullanılabileceği savunulmaktadır.

  

STEM EĞİTMEN EĞİTİMİ KURSUNUN AMACI NEDİR?

STEM Öğretmen Eğitimi Sertifika Programında STEM odaklı proje-tabanlı öğrenmenin ne olduğunu ve STEM eğitimini nasıl desteklediğini öğreneceksiniz. STEM hakkında bilgi sahibi olma yolunda ilk elden basit ve kısa bir STEM odaklı proje tabanlı öğrenmeyi deneyimleyeceksiniz. Bu eğitimle farklı disiplinlerdeki eğitmenlerimizin deneyimleriyle birlikte öğrenecek ve eğitim sonrasında da bir öğrenme topluluğunun içinde olacaksınız.

 

 

STEM ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİ KİMLER ALABİLİR?

STEM eğitimine,

Her branştan ortaokul, lise öğretmenleri, Okul öncesi ve İlkokul öğretmenleri, öğretmen adayları, her bölümden üniversite öğrencileri, anne-babalar ve STEM eğitimine ilgi duyan herkes katılabilir. Katılım için herhangi bir ön koşul yoktur.

STEM Eğitimi hakkında Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

STEM ÖĞRETMEN EĞİTİMİNİN AMAÇLARI NELERDİR?

STEM Öğretmen Eğitimi’ ne katılan bireylerin temel kazanımları:

STEM eğitiminin temel amaçlarının ilki, bu alanlarda üretici olarak profesyonel yaşama adım atmak isteyen üniversitelilerin sayısını artırmak; diğeri ise öğrencilerin fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi disiplinlerdeki temel bilgi düzeylerini artırarak, günlük yaşamlarında yaratıcı çözümler uygulamalarını sağlamak. Özet olarak bu eğitim modeli, öğrencilere erken yaşta eleştirel düşünme, yaratıcılık ve problem çözme yetileri aktararak, toplumun üretkenlik ve sorumluluk becerilerini artırmayı hedefliyor.

Sadece fen bilimlerinde başarı odaklı bir eğitimi çağrıştıran isminin aksine, STEM eğitim sistemi, öğrencileri tarımdan endüstriye, çevre yönetiminden sağlık hizmetleri ve ulaşım sektörüne pek çok alanda başarı için hazırlıyor. Üstelik model, bilim, matematik ve teknoloji alanlarıyla da sınırlı kalmıyor. İstenildiği takdirde, dilbilgisi, edebiyat ve güzel sanatlar gibi bölümlere de kolaylıkla adapte edilebiliyor.

STEM Öğretmen Eğitimi

2,250.00 

2,250.00 

Adet
Sepete Ekle

VAR

VAR

VAR

ÜNİVERSİTE ONAYLI

ÖMÜR BOYU

ÖMÜR BOYU ERİŞİM

X