- 22%

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Sertifikası

(2 Müşteri Yorumu)

1.250,00 

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Sertifika Programı geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. Hemen Ara… +90 542 336 10 07

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Paylaş:

İNDİRİMLİ FİYATLARDA SON GÜNLER...

HEMEN BAŞVUR!

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Sertifika Programı geçerlilik ve güvenirliği test edilmiş altı adet bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Bu ölçeklerin tanımlarında belirtilen; Dinleme, Konuşma, Okuma, Yazma, Matematik ve Muhakeme alanlarının her birisi ABD Eğitim Bakanlığı ve Öğrenme Güçlükleri Ulusal Birleşik Komite tarafından tanınmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nden, Donald D. Hammill ve Brian R. Bryant isimli akademisyenler öncülüğünde oluşturulmuş, Çocuklarda ve Ergenlerde İçsel İşlem Bozukluklarının Tanısında Bir Yöntem ön başlığı ile yayınlanarak, 1998 yılından itibaren kullanılmaya başlanmış bir envanterdir.

Öğrenme güçlüğü; çocuğun okuma-yazma, matematik-aritmetik beceriler, konuşma dinleme, akıl yürütme yeteneğini kazanma ve kullanabilmesinde yaşadığı zorluk olarak tanımlanır. 

Öğrenme güçlüğü terimi ilk kez 1962 yılında Kirk tarafından konuşma, dil, okuma yazma, imla, aritmetik alanların birinin ya da birden fazlasının gelişiminde gerilik, bozulma hali olarak tanımlanmıştır. 

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE)’nde her bir ölçek 15 maddeden oluşmaktadır. Bu maddeler öğrenme güçlüğü ile ilgili özellikle literatür kısmında öğrenme güçlüğünün nöropsikolojik özelliklerine odaklanan teorik yazılardan ve uygulama çalışmalarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi sonucunda üretilmiştir. Davranışların uygunluğu alanında uzman olan ve alanında araştırma yapmış olan anket uzmanları tarafından onaylanmıştır.

Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmakta veya muhakeme (akıl yürütme) bozukluklarını mental retardasyon gibi yanlış tanılama yapılmaktadır.

Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Uygulama Yaşı: 8 yaş – 0 ay ile 17 yaş -11 ay
Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Test Süresi: 10-20 dakika
Öğrenme güçlüğü tanı envanteri (ÖGTE) Uygulama: Bireysel
Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) olarak dilimize kazandırılan anketin orijinal ismi Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI)’dır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Eğitiminin Amacı

Öğrenme güçlüğünün tanılama aşamalarını sağlıklı bir şekilde yapabilmeleri ve öğrenme güçlüğünün daha çok hangi alanda olduğunun tespit edilerek, doğru yönlendirmenin yapılmasını kolaylaştırma amacıyla kullanılır.

Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE), psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, rehber öğretmen, özel eğitim uzmanı, konuşma dili patologları ve diğer mesleki uzmanların 8 ile 18 yaşları arasındaki öğrencilerde içsel işlem bozuklukları ve öğrenme güçlüklerini tanımlamalarına yardımcı olması için hazırlanmış bir derecelendirme ölçeğidir.

Öğrenme güçlüğünün okul çağındaki çocuklarda görülme sıklığı oldukça fazla olmasına rağmen, ülkemizde tanılama dokümanlarındaki yetersizlik bu durumun üstünün örtülü olmasına sebep olmaktadır. Bu sebepten dolayı eğitimi almak önemlidir.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) Çeşitleri

Öğrenme güçlüğü; okuma güçlüğü, yazma güçlüğü ve aritmetik güçlük olarak üç grupta ele alınır.

 • Okuma Güçlüğü ( Disleksi ):

En belirgin özelliği harfler ve kelimelerin karıştırılması ve tersten algılanmasıdır. Sözcükleri tanıyabilmelerine rağmen sesleri birleştirmekte güçlük yaşarlar. Okuma ve konuşmada zorluk yaşarlar. Okuma da yaşıtlarına göre daha geriden takip ederler. Bu yüzden sıklıkla ilkokula başladıktan sonra fark edilirler.

 • Yazma Güçlüğü ( Disgrafi ):

Sınıftaki yaşıtlarına göre yazması yavaştır, harf, hece, noktalama, gramer yanlışları yapar. Yazı yazarken boşluk bırakmaz veya bir kelimeyi birkaç parçaya bölerek yazar. Çoğunlukla ünlü harfleri atlarlar, ünsüzleri tersine çevirirler. Düzensiz bir yazıları vardır.

 • Aritmetik (Matematik) Güçlüğü:( Diskalkuli ):

Dört işlemi yapmakta zorlanır, problemin çözümüne gitmekte sıkıntı çekerler. Yavaştırlar, parmakla sayarlar. Aritmetikte kullanılan bazı sembol, işaret, terimleri anlamakta güçlük çeker veya karıştırırlar. Çarpım tablosunu ezberlemekte de zorluk yaşarlar.

Öğrenme Güçlüğü Çeken Çocuklar bütün bunların yanı sıra; ev ödevi yapma alışkanlığı, yön kavramları, zamana ilişkin kavramlar, sıraya dizme, sözel ifade, motor beceriler dediğimiz top oynama kaşık-çatal kullanma, makas kullanma gibi becerilerde de yaşıtlarına göre geri kalmaktadırlar.

Öğrenme Güçlüğü İle İlgili Yapılan Araştırmalarda disleksi üzerine yoğunlaşmaktadır. Sebebi, disleksinin diğer grup öğrenme güçlüklerine göre daha yaygın olması ve başarıyı daha çok etkilemesidir. Araştırmalar öğrenme güçlüğünün erkek çocuklarda daha sık rastlandığı görülmüştür.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖGTE) Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Psikiyatrisler,
 • Psikolog,
 • Psikolojik Danışman,
 • Özel Eğitim Öğretmenleri ve Uzmanları,
 • Konuşma Dili Patologları,
 • Rehber Öğretmenler,
 • Zihinsel Engelliler Öğretmeni,
 • Aile Danışmanları,
 • Üstün Zekalılar Öğretmenleri,
 • Sınıf Öğretmeni,
 • Okul Öncesi Öğretmenleri,
 • Çocuk Gelişimi Öğretmeni ve bu bölümlerde okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile benzer türde özel öğrenme güçlüğü tanısının nasıl kullanılacağı konusunda nicel ve nitel bilgileri yorumlayabilecek olan uygulayıcılar bu envanteri kullanabilirler.

Uygulayıcı sırasıyla derecelendirmeyi kimin yapacağını belirleyecek; derecelendirmenin düzgün bir şekilde yapıldığından emin olacak; sonuçları yorumlayarak paylaşacak ve tanı koyma, sınıflandırma ya da yerleşim kararları alacaktır.

Uygulayıcı kişi bireysel değerlendirmeyle yakından çalışır ve iyi bir dinleme, konuşma, okuma, yazma, matematik ve mantık bilgisine sahiptir. Genellikle hakem kişi maddelerin derecelendirmesinde öğrenciyi yakından tanıyan bir öğretmen, iyileştirici eğitim öğretmeni, konuşma dili patoloğu ya da diğer ilgili alanlarda uzmandır.

Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Sertifika Programının İçeriği
 • Öğrenme Güçlüğü Nedir?
 • Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri Nelerdir? (disleksi, discalculi, disgrafi)
 • Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) kullanım ve uygulanışı
 • Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri (ÖGTE) puanlanması ve yorumlanması

Öğrenme güçlüğünü tanılama da Uygulanan Testler

 • Görsel öğrenme güçlüğü testi
   • Alfabe, gün ve ayları yazma
   • Tahtaya bakarak yazma
   • Sözcük eşleştirme
 • İşitsel öğrenme güçlüğü testi
   • Duyduğunu yazma
   • Kafiyeleme
   • Sözlü kelimelerle yazılı kelimeleri eşleştirme
   • İlk ve son harflerini yazma
   • Kelimenin ilk iki harfini yazma
   • Kelimenin son iki harfini yazma
   • Dikte yazım: (yazdırma)
 • Yazma öğrenme güçlüğü (disgrafi) testi
 • Matematik öğrenme güçlüğü(diskalkuli) testi

Güçlüklerin Üstesinden Gelmek İçin YAŞAM BOYU EĞİTİM.

Yaşam Boyu Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile İnternet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz. 7 gün 24 saat 
 • Eğitim videolarını tamamladıktan sonra sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresinden en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücretsiz olarak tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları, 1 ay içerisinde adreslerine gönderilmektedir.

Eğitim Saati

Test Eğitimi

Eğitim Süresi

1 Ay

Gönderilecek Sertifika

E-Devlette Sorgulanabilir Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Katılım Ön Koşulu

Yok

Sertifika Sınav Soru Sayısı

10

Sertifika Sınav Türü

Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Başarı Puanı

50 Puan – Minimum 10 Doğru

Sertifika Sınav Hakkı

5 Kez

Sınav Uygulama Şekli

Uzaktan Eğitim

Müşteri Derecelendirmeleri
 • 5
  2 puan
 • 5 Yıldız
  100%
  4 Yıldız
  0%
  3 Yıldız
  0%
  2 Yıldız
  0%
  1 Yıldız
  0%
2 inceleme --> Özel Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri Sertifikası
 • selma başyiğit

  Gerçekten çok fayda gördüğüm ve memnun kaldığım bir eğitim oldu. Online eğitim olduğu için tereddütlerim vardı ama sizinle bu durum ortadan kalktı, tavsiye ediyorum.

  • Yasam Boyu Eğitim

   Tereddütlerinizin yok olmasına ayrı memnun kalmanıza ayrı sevindik Selma hanım…Sizlerle eğitim sürecinizi yönetmek bizlere sunulan bir ayrıcalıktır. Tekrar görüşmek dileğiyle

 • Nimet Laloğlu

  İlgileriniz güzel eğitiminiz için teşekkür ederim başka eğitimlerde görüşmek üzere

  • Yasam Boyu Eğitim

   Rica ederiz Nimet Hanım 🙂 tekrar görüşmek dileğiyle

Yorum Yap

Yorum Yap

*

code