- 23%

Akıl Zeka Satranç Eğitimi ve Yaratıcı Drama Eğitimi

(7 Müşteri Yorumu)

990,00 

Akıl Zeka Oyunları Eğitimi ve Satranç Eğitmenliği Eğitimi Proğramı ile akıl zeka oyunları öğreticiliği ve satranç eğitimi hakkında teorik ve pratik bilgi, beceri kazanmak, Yaratıcı Drama Eğitimi ile bilişsel ve davranışsal yetilerini geliştirmek İçin…  Hemen Ara… +90 542 336 10 07

 

E-Devlette Sorgulanabilir Sertifika %100 Öğrenme Garantisi Üniversite Onaylı Sertifika En Uygun Fiyat, En Kapsamlı Eğitim

Paylaş:

İNDİRİMLİ FİYATLARDA SON GÜNLER...

HEMEN BAŞVUR!

Akıl Zeka Satranç Eğitimi ve Yaratıcı Drama Eğitimi Fırsat Paket eğitimlerimiz ile;

 • Akıl Zeka Oyunları Eğitimi ( 160 saat )
 • Satranç Eğitimi ( 100 saat )
 • Yaratıcı Drama Eğitimi ( 200 saat ) bu 3 eğitimi kapsamaktadır. Akıl Zeka Oyunları Eğitimi ve Satranç Eğitmenliği Eğitimi Sertifikası ve Yaratıcı Drama Eğitimi Sertifikası adı altında 2 adet sertifika sahibi olursunuz.

Akıl zeka eğitimi ve satranç eğitmenliği ve yaratıcı drama sertifika sahibi olmak ve bu fırsatı kaçırmamak ve diğer fırsatlarımızı kaçırmamak için şimdi hemen Yaşam Boyu Eğitim sitemizi ziyaret ediniz.

Akıl Zeka Satranç Eğitimi Hakkında

Akıl ve zeka oyunlarını soyut ve somut objeler arasındaki ilişkiyi kurabilme, stratejik bakış açısı geliştirme, sözel ifade ve el becerileri kullanabilme, psikomotor becerilerini geliştirme, duygusal ve sayısal zekayı geliştirme olarak tanımlayabiliriz. Bu eğitimle beraber akıl zeka oyunları kavram bilgileri, yöntemleri, türlerine göre geliştirilecek becerileri planlama, farkındalıklarını ortaya çıkarma ve deneyim kazandırma sağlanmış olur.

akıl zeka satranç eğitimi ile kursiyerlere akıl zeka oyunları öğreticiliği konusunda teorik ve pratik bilgi, beceri kazandırmak amaçlanmaktadır. Çocuk için keyifli bir öğrenme metodudur. Uluslar arası bir çok üniversitede yapılan testlerde akıl zeka oyunlarının IQ seviyelerini artırdığı, zeka düzeylerini geliştirdiği kanıtlanmıştır.

Akıl zeka oyunları eğitimi alan kursiyerler;

 • Akıl zeka oyunlarının tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Akıl zeka oyunlarının temel kavramları, türleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olurlar.
 • Akıl zeka oyunları eğitiminde kullanılan yöntem ve teknikleri uygulayabilirler.
 • Akıl zeka oyunu beceri kazanımlarını örneklendirilebilir.
 • Akıl zeka oyunları ders planlarını, içerik materyallerini hazırlayıp öğretimini yapabilirler.
 • Öğrencilerinin üst düzey bilişsel becerilerini geliştirici öğrenme ortamını ve analitik düşünmelerine yönelik etkinlikleri hazırlayabilirler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deyimlerini paylaşırlar ve ilgili kurumları takip ederler.

Akıl Zeka Satranç Eğitimi İçeriği

 • Akıl yürütme ve işlem oyunları
 • Sözcük-mantık oyunları
 • Geometrik-mekanik oyunlar
 • Strateji Oyunları
 • Hafıza Oyunları
 • Karma Zeka Oyunları

adı altında toplanan akıl zeka oyun türleri aşağıda sıralanmıştır.

 • Kare Tangram
 • T Tangram
 • Soma Küpü
 • Hanoı Kuleleri
 • Meta Forms
 • Anti Virüs (Red Storm)
 • Katamıno
 • Eoualıbro
 • Road Block
 • Q Bıts
 • Dızıos
 • Görsel Dikkat
 • Set
 • İlişkilendirme
 • Jenga
 • Dıxıt
 • Koridor
 • Mangala
 • Hedef
 • Sudoku
 • Abc Bağlama
 • Amiral Battı
 • Abc Kolay Bağlama
 • Apartmanlar
 • Sihirli Piramit
 • Üçgen Birleştirme
 • Domino Birleştirme Oyunu
 • Kendoku
 • Çarpmaca
 • Futosiki
 • Patika
 • Çadır
 • Çit
 • Pomela
 • Camuflace
 • Block Buddıes
 • Candy
 • Keva Colors
 • Legolıno
 • Look Look
 • Qwrıkle
 • Reversi
 • Rondo Varıo
 • Shapy
 • Sıx
 • Skippity
 • Yörünge Oyunu
 • Dönence Oyunu
 • Frog Oyunu
 • Aynısını Bul Oyunu
 • Bak Ne Değişti Oyunu
 • IQ Küpleri
 • Mutlu Bardaklar Oyunu
 • Öykü Küpleri Oyunu
 • Renkli Şekiller Oyunu
 • Scrable Core Oyunu
 • Yumurta Tangram
 • 3 Taş Ve 9 Taş Oyunu
 • Kugler Oyunu
 • Temel Satranç Eğitimi 1-15

Akıl Zeka Oyunları Eğitiminde Kullanılan Teknikler

 • Anlatım Yöntemi
 • Problem Çözme Yöntemi
 • Gösterip Yaptırma Yöntemi
 • Bireysel Çalışma Yöntemi
 • Örnek Olay Yöntemi
 • Gösteri (Demonstrasyon) Yöntemi

Akıl Zeka Oyunları Eğitiminin Faydaları

 • Araştırma, Akıl Yürütme
 • Problem Çözme
 • İletişim
 • Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme
 • Karar Verme
 • Bilgi ve Teknoloji Kullanma
 • Dili doğru, etkili ve güzel kullanma
 • Girişimcilik konularında kursiyerlerin gelişimini sağlar.

Satranç Eğitmenli Eğitimi Hakkında

Satranç 2000 yıldır var olmasına rağmen eğitimdeki faydaları yeni yeni kavranmaya başlanmıştır. Matematik, Fen, Okuma alanlarındaki başarıların temelinde satrancın olduğu tespit edilmiştir. Çocukların zihinsel ve psikolojik gelişimini hızlandıran, barışçı, birbirini seven, çağdaş, kötü alışkanlıklardan uzak, hızlı öğrenme yeteneğine sahip bireyler olmalarına doğrudan katkısı olan satrancı ülkemizde 2005-2006 eğitim öğretim yılı itibariyle okullarda ders olarak okutulmaya başlanmıştır.

Bireyin kavrama yeteneğini geliştirmesi yanı sıra bilgiye ve mantığa dayalı çıkarımlarda, varsayım, stratejik düşünebilme, mantık, geleceği kurgulama ve karar verme gibi alanların gelişiminde de satranç çok önemli rol oynamaktadır.Aynı zamanda kişisel değerleri güçlendirme, başkalarına saygılı olma, sabır ve farklı bakış açılarını kabullenebilme gibi sosyal davranışların üzerinde de satrancın etkisi çok önemlidir.

Yaratıcı Drama Eğitimi Hakkında

Yaratıcı Drama: Tiyatro ya da dramanın doğaçlama veya rol alma tekniklerinden yararlanarak bireylerin bir davranışı, yaşantı yada olayı, bir fikri, soyut bir kavramı yeniden canlandırma oyunu sürecidir. Çocukların bilişsel ve davranışsal yetilerini geliştirebilmek için yaratıcı drama doğru bir tercihtir.

  Bu eğitim ile geleceğimiz, aydınlık yarınlarımız olan çocuklarımızın;

 • Soyut ve teorik kavramları anlaması ve somutlaştırma mantığını kavramasını sağlamak
 • Yaratıcılık ve estetik bilinç gelişimini sağlamak ve eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek
 • Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirmek ve iletişim becerileri geliştirmek
 • Kendini tanıma ve empati kurmasını sağlamak ve problem çözme becerilerini geliştirmek
 • Dinleme ve dil becerilerini geliştirmek
 • Sanat anlayışı ve ruhu kazandırmak ve hayal gücünü geliştirmek
 • Gözlem yeteneğini geliştirmek ve olayları değerlendirme yeteneği kazandırmak
 • Grup planlaması, grupla karar verme ve yeni çözümler üretme yeteneği geliştirmek
 • Ahlaki, milli ve manevi duygularını geliştirmek.
Yaratıcı Drama Eğitiminin İçeriği

Yaratıcı drama; ısınma ve rahatlama çalışmaları, oyun, doğaçlama ve oluşum yöntemlerini kullanmaktadır.

 • Yaratıcı Drama Kavramları
 • Yaratıcı Drama Kuramsal Kavram
 • Dramatik Oyun
 • Eylem
 • Mitos
 • Oyun
 • Yaratıcı Dramada Oyun Kavramı
 • Oyun Çeşitleri
 • Dramanın Tarihçesi
 • Peter Slade Yaklaşımı
 • Dorothy Heathcote
 • Yaratıcı Dramanın Türkiye Tarihçesi
 • Yaratıcı Dramada Kavramlar
 • Yaratıcı Dramada Kullanılan Teknikler
 • Yaratıcı Dramada Öğrenme Ve Öğretme
 • Yaratıcı Drama Eğitim Programı Geliştirme Süreci
 • Yaratıcı Dramada Bilişsel Kazanımlar
 • Yaratıcı Dramada Devinişsel Kazanımlar
 • Yaratıcı Drama Liderinin Özellikleri
 • Yaratıcı Drama Ders Planı
 • Yaratıcı Drama Atölye Çalışmaları 1-25
Yaratıcı Drama Eğitimin Kazanımları
 • Kavramlarını, ögelerini, boyutlarını 
 • Eğitim, sanat ve diğer alanlarla ilişkilerini
 • Mesleğin yeterlilik alanlarını ve becerilerini 
 • Derslerde nasıl yöntem olarak kullanılacağını
 • Yeni programlar geliştirmedeki etkilerini
 • Çocuk oyunlarındaki kavram becerilerini yaratıcı drama eğitimi ile nasıl artıracağını öğrenirler.
Akıl Zeka Oyunları ve Satranç Eğitmenliği Eğitimine Kimler Katılabilir ?
 • Eğitim sektöründe çalışmak isteyen,
 • Eğitmenliği yapmak isteyen,
 • Öğretmenler
 • Çocuk gelişimciler
 • Sosyal hizmet görevlileri
 • Lisans / ön lisans mezunları
 • Çocukları ile kaliteli zaman geçirmek isteyen herkes bu eğitime katılabilirler ve;
 • Akıl ve Zeka Oyunları Kulübü açabilir.
 • Okulların orta öğretim bölümünde eğitmenlik yapabilir, derslerine girebilir.
 • Akıl zeka oyunları ve satranç kurs yerleri açabilir yada buralarda eğitmenlik yapabilir.
 • Okul yada halk eğitim merkezlerinde kurs açabilir, egzersizi yapabilirsiniz.

Yaratıcı Drama Eğitimine Kimler Katılabilir?

 • Psikolog ve psikoloji danışmanları
 • Sosyolog ve aile danışmanları
 • Öğretmenler ve özel eğitimciler
 • Çocuk gelişimciler
 • Çocukları ile kaliteli vakit geçirmek isteyen ebeveynler
 • Yaratıcı dramaya ilgi duyan herkes Yaşam Boyu Eğitim sitemizden yaratıcı drama eğitimine katılabilir ve;
 • Güzel sanatlar liselerindeki drama derslerini yürütebilir
 • Devlet yada özel okullarda egzersiz yapabilir
 • Sosyal projelerde egzersiz yapabilir
 • İl/ilçe milli eğitim müdürlüğü üzerinden egzersiz açabilir
 • Anaokulu, kreş, zeka kulübü ve benzeri kurumlarda görev alabilir
 • Kurum ve kuruluşların animasyon departmanlarında, çocuk kulüplerinde, organizasyon şirketlerinde, tiyatrolarda, eğitim ve danışmanlık merkezlerinde, dernek ve kurs merkezlerinde çalışabilirler.

Eğitim Fırsatları İçin YAŞAM BOYU EĞİTİM

Yaşam Boyu Eğitim Uzaktan Eğitim Sistemi Kullanımı

 • Kesin kayıt işlemlerini tamamlayan kursiyerlerimize kullanıcı adı ve şifreleri sms ve e-posta yoluyla gönderilecektir.
 • Kullanıcı adı ve şifre ile İnternet sitemiz üzerinden uzaktan eğitim sistemine giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim videoları, ders dokümanları ve sınavınız sistemde yüklü bir şekilde olacaktır.
 • Eğitim süresi boyunca dilediğiniz saatte giriş yapıp dersleri izleyebilirsiniz. 7 gün 24 saat 
 • Eğitim videolarını tamamladıktan sonra sınava giriş yapabilirsiniz.
 • Eğitim süresinden en geç 1 gün önce online sınavınızı gerçekleştirip eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir.
 • Sınavdan başarısız olan kursiyerlerimize ücretsiz olarak tekrar sınava giriş imkanı sunulmaktadır.
 • Sınav da başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları, 1 ay içerisinde adreslerine gönderilmektedir.

Eğitim Saati

460 saat

Eğitim Süresi

2 Ay

Gönderilecek Sertifika

E-Devlette Sorgulanabilir Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika

Sertifika Sınav Soru Sayısı

20

Sertifika Sınav Türü

Çoktan Seçmeli Test

Sertifika Sınav Başarı Puanı

50 Puan – Minimum 10 Doğru

Sertifika Sınav Hakkı

5 Kez

Sınav Uygulama Şekli

Uzaktan Eğitim

Müşteri Derecelendirmeleri
 • 5
  7 puan
 • 5 Yıldız
  100%
  4 Yıldız
  0%
  3 Yıldız
  0%
  2 Yıldız
  0%
  1 Yıldız
  0%
7 inceleme --> Akıl Zeka Satranç Eğitimi ve Yaratıcı Drama Eğitimi
 • hayriye elmas

  akıl zeka oyunları ve yaratıcı drama olarak paket eğitimden aldım sertifikam da satranç da yazması benim için çok büyük sürpriz oldu jest mi bilmiyorum ama çok tşk ederim.

  • yasamboyu

   aldığınız eğitimlerin içeriğinde satranç olduğundan zaten siz onu hak ettiniz hayriye hanım. hayırlı olsun hayatınızda hep böyle sürprizler olması dileğiyle

 • Ebru Çetiner

  Oldukça uygun olmasına rağmen herşey mükemmeldi

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Ebru Hanım, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • Umut Varol

  Teşekkür ederim, çok güzeldi

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Umut Bey, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • Busenur çevik

  Danışmanlarınıza ayrıca teşekkür ederim.Her konuda yardımcı oldular, iyi ki sizi tercih etmişim

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Busenur Hanım, tekrar görüşmek dileğiyle…

 • miraç buse yldız

  Önemsediğim iki eğitimin bir arada verilmesi tesadüf diye sizinle yola çıktım, ilginiz ve alakanızla da bu yol dahada güzelleşti.Teşekkür ediyorum.

  • Yasam Boyu Eğitim

   paket eğitimlerle eğitimlerimizi cazip hale getirmeye devam edeceğiz buse hanım

 • mihriban yaldız

  Sertifikamın elime ulaşım hızı çok güzeldi, teşekkür ederim herşey için

  • Yasam Boyu Eğitim

   hayırlı olsun mihriban hanım kariyerinize değer katması dileğiyle sertifikanızın

 • çağla taylan

  Ders videoları ve ders dökümanları çok detaylı ve kaliteliydi.Gereksiz hiçbirşeye yer verilmemiş.Emeklerinize sağlık

  • Yasam Boyu Eğitim

   Değerli yorumunuz için teşekkür ederiz Çağla Hanım, tekrar görüşmek dileğiyle…

Yorum Yap

Yorum Yap

*

code