Eğitim Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası

Eğitim Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası Milli Eğitim Bakanlığında yönetici atama sistemi değişiyor. MEB bünyesinde profesyonel eğitim yöneticiliği hayata geçirilecek.

Yönetici olarak çalışacak kişilerin, pozisyonun gerektirdiği işleri yapabilmeleri ve kendilerine bağlı çalışan kişileri idare edebilmeleri gerekmektedir. Mükemmel bir yönetici olabilmek için ise yönetim biliminde tanımlanan temel yaklaşımların bilinmesi gerekir. Profesyonel Okul Yöneticiliği eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yönetici olarak çalışan veya yönetici adayı pozisyonundaki kişilere, insan yönetiminde ve işlerin yürütülmesi konularında katılımcıları yöneticilik konusunda eğitmek ve bilinçlendirmek amaçlanmaktadır.

Bireylerin düşünsel ve eylemsel eğilimlerinin geçmişe ya da geleceğe dönüklüğü, gelişmişlik düzeyinin genel bir göstergesi şeklinde yorumlanabilir. Çağdaş insanın gözlenebilir özelliklerinden biri, geçmişe olan ilgisini özleme dönüştürmeden koruyup yaşatırken, düşünce ve eylem kalıplarını bilimsel sonuçlara göre değiştirebilmesidir.

Meydana gelen hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler, örgütlerin yapısında ve çalışanların görev ve rollerinde önemli değişmelere sebep olmuştur. Sosyal değişmenin odak noktasını oluşturan eğitim örgütleri de bu hızlı değişmeden payını almıştır. Eğitim yöneticisinin bu hızlı değişim sürecine uyum sağlaması, kendisinden beklenen rolleri yeterince oynayabilmesine bağlıdır.

Türkiye de kamu yönetiminde, yöneticilik genel olarak bir uzmanlık alanı ve meslek olarak görülmemektedir. Bu anlayış, devletin diğer alanlarına da hakimidir. Eğitim yöneticiliği, dünya genelinde bir meslek iken, Türkiye’nin eğitim sisteminde, herhangi bir yöneticilik eğitimi almamış, asıl mesleği öğretmenlik olanların ikinci görev olarak yürüttükleri bir işten ibarettir. Bu durum, kimi zaman başarılı bir öğretmenin kaybedilmesine, başarısız bir yöneticinin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Eğitim kurumu yöneticiliği ikinci görev ve görevlendirme kapsamından çıkarılmalıdır. Eğitim yöneticiliğine en iyiler yönlendirilmeli, mesleğin statüsü, ücret ve diğer boyutlarıyla cazip hale getirilerek özendirilmeli, görev, yetki ve sorumluluk dengesi sağlanmalıdır. Eğitimde, yönetimin bilim, yöneticiliğin de profesyonel bir meslek olarak kabul edilmemesi halinde, yöneticilerin yönetsel etkililiği azalacağı gibi yönetici başarısı da rastlantısal hale gelecektir.. 

Eğitim Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası Programına Kimler Katılabilir?

  • Eğitim Yöneticiliği Sertifikası Okul Kurucuları,
  • Okul Yöneticiliği Sertifikası Yönetim Kurulu Üyeleri,
  • Profesyonel Eğitim Yönetimi Sertifikası Okul Yöneticileri,
  • Profesyonel Okul Yönetimi Sertifikası Okul Yönetici Adayları Okul Yöneticiliği Sertifika programına katılabilir.

Profesyonel Okul Yöneticilerine ihityacın giderilmesi ve eğitimli yöneticilerin oluşturulması adına ilk adım Eğitim sistemini düzenleyen yasal metinlerde değişikliğe gidilerek eğitim yöneticiliği ayrı bir meslek haline getirilmesi için görüş birliği oluşmuş durumdadır. Etkili yöneticinin etkili liderler oldukları, özellikle de öğretim liderleri oldukları anlaşılmaktadır.

Bu sertifika programı günümüzün rekabet ortamında özgün çözümler üretecek, modeller geliştirecek ve uygulayacak yönetici kadrosunu yetiştirmeyi amaçlamaktadır. İş dünyasında yeni sentezler, çözümler üretmek için gereksinim duyulan yaklaşımlarla katılımcılara bütünü görmeyi sağlayacak perspektifi kazandıracaktır.

Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden Okul Yöneticiliği Eğitimi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Okul Yöneticiliği Sertifika Programı

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.