Edirne Bağımlılık Terapisi Sertifikası Yorum Yap

Edirne Bağımlılık Terapisi Sertifikası Bağımlılık ciddi bir hastalıktır. Bağımlılığa ilişkin beyinde birçok nörokimyasal, nörofizyolojik değişimler saptanmıştır. Bağımlılık tedavisi, belirli şemaları ve ilkeleri içeren kapsamlı bir protokol ile sağlanabilir. Bağımlı kişiler bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul eder ve hastalıklarda uyulması gereken kurallar olduğunu bilirlerse tedaviye uyumları artmaktadır.

Edirne Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası Bağımlılık; Madde kullanımına nedeniyle ortaya çıkan belirgin sorunlara rağmen kişinin madde kullanımına devam etmesi, ve bununla ilgili zihinsel, davranışsal ve psikolojik belirtiler göstermesidir. Bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Bağımlılık oluştuktan sonra insan beyninde ciddi etkiler ortaya çıkar ve kişi istese de tıbbi ve psikolojik destek almadan bağımlılığını bırakamaz.

Bağımlılık hastalığı da da her hastalık gibi uzman desteğiyle, yani psikolojik destekle ve gerekirse ilaç tedavisi ile sonlandırabilir. Diğer yandan, bağımlılık tedavisinde kişinin aile ve diğer sosyal çevresinden destek alması da en az uzman desteği kadar önemlidir. Bağımlılık tedavisi uzun ve zorlu bir süreçtir, ancak kişilerin tedaviye istekli olması ve yakın çevrelerinden destek almaları bu süreçte başarılı olmayı kolaylaştırır.

Bağımlılık günümüzde Teknoloji, Alkol, Madde, TV bağımlılığı, internet, oyun bağımlılığı, kumar bağımlılığı vb şekillerinde çeşitlenmektedir. Bağımlılık Terapi Eğitimi ile madde bağımlılığı ve davranış bağımlılıkları konularında tanı ve terapisi alanlarında detaylı bilgi içeren bir eğitim alacaksınız.

Çocuklarda Telefon, Tablet, Bilgisayar bağımlılığı; Günümüzde artık anne babalar çocuklarına yemek yedirirken mutlaka telefondan bir çizgi film açarak yada haraketli bir müzik dinleterek çocuklarına yemek yediriyorlar, çocuk biraz büyüyünce telefonu elinden bırakamıyor. Elden düşmeyen telefon-tabletler de bir süre sonra çocuklarda kalıcı psikolojik yada mental problemlere neden olabiliyor.

Çocuklarda, Ergenlerde ve Yetişkinlerde Bağımlılıkların giderilmesi, bağımlılıklara son verilmesi için en büyük yöntemlerin başında Bağımlılık Psikoterapisi gelmektedir. 

Edirne Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası programı ile bağımlığın tanımı, bağımlılıkla ilgili temel kavramlar ve tanı kriterleri, bağımlılık süreci ve bağımlılığın evreleri ve bağımlılık türleri konusunda danışmanlık boyutu ele alınır. Aynı zamanda toplumda bir fakındalık oluşturmak ve önleyici çalışmaların önemini vurgulamak için ailelere ve farklı meslek gruplarıda bağımlılık eğitimine katılabilir.

Edirne Bağımlılık Terapisi Eğitimi ve Bağımlılığın Belirtileri 

Psikiyatrik bir sendrom olan bağımlılığın tanısı için aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi yeterlidir.

  • Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi
  • Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması
  • Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar
  • Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama
  • Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi
  • Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması
  • Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür.

Edirne Bağımlılık Terapisi Eğitimi Sertifika Programı Sağlık, eğitim, sosyal hizmet alanı profesyonelleri, öğrencileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerine madde bağımlılarına temel düzeyde danışmanlık becerisi kazandırmaktır.

Bağımlılık Terapisi Eğitimi ile kursiyerler aldıkları bu bilgiler doğrultusunda henüz bağımlı olmamış kişileri daha kısa sürede fark edebilecekler, ilgili çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı bulacaklardır.

Bağımlılık danışmanı olmak için üniversite iş birliği ile hazırladığımız Edirne Bağımlılık Terapisi Sertifika programına katılabilirsiniz.

Tüm branş öğretmenlerinin bu eğitime katılabilmeleri onların bağımlılık konusunda bilgi sahibi olmaları toplum sağlığı sorunu haline gelmiş bağımlılık konusunda daha duyarlı olabilmeleri ve bu bağlamda henüz bağımlı olmamış öğrencilerini daha kısa sürede fark edebilmeleri olacaktır. Ayrıca bu eğitim onlara ilgili çocukları ve aileleri yaşadıkları sorun bağlamında destekleyebilme ve ilgili kişi ve kurumlara refere (yönlendirme) etme imkanı sağlayacaktır.

Türkiye’de ve dünyada hızla tütün, alkol ve uyuşturucu madde alım oranları artmakta, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmektedir. Diğer bağımlılıklar gibi teknoloji ve kumar bağımlılığı da kişiye, aileye ve topluma psikolojik, sosyolojik ve ekonomik zararlara yol açmaktadır.

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.

Koç Net Akademi sitemiz üzerinden Edirne Bağımlılık Terapisi Sertifikası Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Bağımlılık Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası

Leave a Comment

Your email address will not be published.