Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ve Sertifikası Veren Üniversiteler

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ve Sertifikası Veren Üniversiteler

Koç Eğitim Sertifika, 12 yıllık sektör deneyimi ile; A sekron, canlı ve örgün eğitim sistemini baz alarak binlerce kursiyere donanımlı bir eğitim vermiştir. Eğitiminin sonunda ise Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika veya Vakıf Üniversitesi Onaylı Sertifika ile mezun ederek hayallerindeki mesleği yapma yolunda ilk kapıları aralamalarına yardımcı olmuştur.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimlerimiz ve sertifikalarımız müfredata uygun saat diliminde yer almaktadır. Bu sebeple eğitiminizin sonunda almış olduğunuz Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika veya Vakıf Üniversitesi Onaylı Sertifikayı kullanım alanında herhangi bir problem yaşamamaktasınız. Aynı zamanda sertifikalarınızı e devlet üzerinden sorgulayabilir, bu sertifikaları tüm kamu ve özel kurumlar da kullanabilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitiminin yaklaşımı; temel neden olan insan duygu ve davranışlarının düşüncelerden kaynaklandığı olarak belirtilmektedir.  Bilişsel Davranışçı Terapi; temelde yatan olumsuz düşünme biçimini değiştirerek duyguları ve davranışları olumlu yönde değiştirmeye dayalı bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi güncelde yaşanan problemlere odaklanırken bu soruna neden olan geçmişte yaşanan travmalar sonucu geliştirilen düşünce hatalarına odaklanarak onları iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, oradaki inançları değiştirmektir. Bu değişim daha uzun süreli ve kalıcı etkilere neden olmaktadır. Depresyonun bilişsel tedavisinde önemli bileşenler hataların çözmelerine yardım etme, davranışsal aktivasyonu sağlamak, gelecek ile ilgili olumsuz düşünceleri fark etmelerini ve değiştirmelerini sağlamaktır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ile; terapinin en önemli özelliklerinden birisi olan kanıta dayalı bir tedavi olmasına da değinilmektedir. Yüzlerce çalışmada sadece depresyon ve anksiyete bozuklukları değil, obeziteden şizofreniye, aile ve eş terapisinden uyku ve yeme sorunlarına kadar çok çeşitli bozukluklarda etkinliği gösterilmiştir.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi İçeriği

MODÜL 1 Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş

 • Tarihsel gelişimi
 • Temel ilkeleri
 • Bilişsel Teknikler
 • Davranışçı Teknikleri
 • Bilişsel ve davranışçı teknikleri
 • Bilişsel değerlendirme, kavramlaştırma ve vaka formülasyonu

MODÜL 2 Bilişsel Davranışçı Terapide Tedaviye Başlangıç ve Temel Beceri

 • Tedavi planı
 • Amaç oluşturma ve terapötik ilişki
 • Bilişsel terapi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması
 • Psikoeğitim,
 • Ev ödevleri
 • Problem çözme müdahaleleri
 • Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif

MODÜL 3 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Depresyonu Yenmek

 • Depresyonun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışan ile terapötik rapport kurma özellikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

MODÜL 4 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Panik Bozukluk ve Agorafobiyi Yenmek

 • Panik bozukluk ve agorafobinin bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışan ile terapötik rapport kurma özellikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

MODÜL 5 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Obsesif Kompulsif Bozukluğunu Yenmek

 • Obsesif kompulsif bozukluğun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışan ile terapötik rapport kurma özellikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifikası Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

MODÜL 6 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Sınav Kaygısını Yenmek

 • Sınav anksiyetesinin bilişsel davranışçı terapisi
 • Danışanl ile terapötik rapport kurma özellikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Sertifikası Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

MODÜL 7 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Yenmek

 • Travma sonrası stres bozukluğuna bilişsel davranışçı yaklaşım
 • Danışan ile terapötik rapport kurma özellikleri
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Katılımcıların seans uygulaması

MODÜL 8 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Cinsel Bozuklukları Yenmek

 • Cinsel bozuklukların bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışan ile terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Sertifikası Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

MODÜL 9 Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi SertifikasıDanışan ile terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi ve Sertifikası Veren Üniversiteler Kurumların eğitim süreçlerini iyi takip etmekte ve eğitim sürecinde öğrenmeyi artırabilmek için canlı ders imkanı sunmalarını istemektedirler.

Koç Eğitim Sertifika sitemiz üzerinden Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Programına Katılmak için Hemen Ara… +90 530 354 96 66 yada aşağıda yer alan linke tıklayıp eğitimi dahil olabilirsiniz.

Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi

Leave a Comment

Your email address will not be published.

X