Paylaş:

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ve Sertifikası Veren Üniversiteler

Yaşam Boyu Eğitim, 14  yıllık sektör deneyimi ile, Canlı, Örgün ve A Sekron Eğitim Sistemi ile Online olarak Eğitim veren bir kurumdur. Bir çok kursiyere verdiği eğitim ve sertifika ile iş olanağı sağlamıştır.

Kurumumuz, müfredata uygun saat dilimleri içerisinde eğitim vermekte olup, verilen eğitimi Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi Ve Sertifikası Veren Üniversiteler, Devlet Üniversitesi Onaylı Sertifika ya da Vakıf Üniversitesi Onaylı Sertifika ile sertifikalandırmaktadır.

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi(BDT) ruh sağlığını geliştirmek amacıyla yapılan bir psikososyal müdahaledir. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi(BDT), bireye fayda sağlamayan bilişsel bozulmalara odaklanır ve bu bilişsel bozulmalar değiştirilmeye çalışılır. Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi(BDT), kişinin düşünce yapısında, algısında, olayları yorumlayış şeklinde, duygusal tepkilerini ve davranışlarını belirlediği kuramına dayanır. 

Bu sebeple, terapideki amaç, kişinin olumsuz ve işlevsel olmayan düşüncelerini yeniden şekillendirerek, yerine gerçekçi ve olumlu düşünce biçimleri koymaktır. Bu şekilde kişinin duygu ve davranışlarının değişmesi sağlanır.

 Uygulamalı Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitim Programı ve Ana Başlıkları

         MODÜL  1

Bilişsel Davranışçı Terapiye Giriş:

 • Bilişsel davranışçı terapinin Tarihsel gelişimi,
 • Bilişsel davranışçı terapinin temel ilkeleri

Bilişsel Davranışçı Terapide;

 • Bilişsel Teknikler
 • Davranışçı Teknikler
 • Bilişsel ve davranışçı teknikler
 • Bilişsel değerlendirme, kavramlaştırma ve vaka formülasyonu

        MODÜL  2 

Bilişsel davranışçı terapide tedaviye başlangıç ve temel beceriler:

 • Tedavi planı,
 • Amaç oluşturma ve terapötik ilişki,
 • Bilişsel terapi seansının yapısı ve seansların yapılandırılması
 • Psikoeğitim,
 • Ev ödevleri,
 • Problem çözme müdahaleleri
 • Sokratik sorgulama ve yönlendirilmiş keşif

         MODÜL 3

Bilişsel Davranışçı Terapi ile Depresyonu Yenmek

 • Depresyonun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

       MODÜL  4

  Bilişsel Davranışçı Terapi ile Panik Bozukluk ve Agorafobiyi Yenmek

 • Panik bozukluk ve agorafobinin bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

        MODÜL  5

  Bilişsel Davranışçı Terapi ile Obsesif Kompulsif Bozukluğunu Yenmek

 • Obsesif kompulsif bozukluğun bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

        MODÜL  6

 Bilişsel Davranışçı Terapi ile Sınav Kaygısını Yenmek

 • Sınav anksiyetesinin bilişsel davranışçı terapisi
 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

       MODÜL  7

Bilişsel Davranışçı Terapi ile Travma Sonrası Stres Bozukluğunu Yenmek

 • Travma sonrası stres bozukluğuna bilişsel davranışçı yaklaşım
 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

        MODÜL  8

Bilişsel Davranışçı Terapi ile Cinsel Bozuklukları Yenmek

 • Cinsel bozuklukların bilişsel davranışçı modeli ve tedavisi
 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

       MODÜL 9

Çocuk ve Ergenlerle Bilişsel Davranışçı Terapi

 • Danışanla terapötik rapport kurma özellikleri,
 • Bilişsel Davranışçı Terapi formülasyonu
 • Seansların yapılandırılması ve hedeflerin belirlenmesi
 • Ev ödevleri ve uygulamalar, uygulamadaki sorunlar
 • Vaka paylaşımı
 • Katılımcıların seans uygulaması

 

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

*

code