Paylaş:
Adana - Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi

Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi olarak öğrencilerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak ve kendilerini keşfetmelerine fırsat vermek için Zeka ve Yetenek Geliştirme Atölyemizi büyük bir titizlik ile tasarlayarak Adana’mızın hizmetine sunmanın onuru içerisindeyiz. Zeka ve Yetenek Atölyesi olarak Kodlama, Robotik, 3 Boyutlu Tasarım etkinliklerini harmanlayarak oluşturduğumuz eğitimlerin kendi içinde farklı kazanımları ve hedefleri bulunmaktadır.

Atölyemizde 5 yaş grubuyla başlattığımız Kodlama ve Robotik dersleri ile erken çocuklukta kodlama diliyle çocuklarımızı tanıştırarak gelecekte yazılım üretme konusunda yaşıtlarının önüne geçme olanağı sunuyoruz. Erken çocukluk eğitiminde kodlama dersleri alan çocuklar, daha geç yaşlarda bu alanla ilgili dersler alan yaşıtlarına göre yazılım diline daha kolay adapte olmaktadırlar.

Erken çocuklukta kodlama eğitimi ile çocukların aritmetik ve okuryazarlık gelişimleri desteklenmektedir.

Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi ile Kodlama Dilini Öğren.

Dijital çağda doğan çocukların dijital makinelere ve hayat tarzına uyum sağlamaları bir önceki nesle göre daha kolaydır. Çocuklara erken yaşta programlama eğitimi verildiğinde; sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme becerileri kazanırlar. Bu özelikte bireylerin yetişmesi sadece bilgisayar, yazılım alanında değil, tüm alanlarda fark yaratır. Erken çocuklukta kodlama eğitimi çocuklara, Türkçe, matematik gibi alanlarda ve günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde, olaylar arasında ilişki kurup daha kısa sürede anlama ve sorunu çözebilme becerilerini kazandırır.

Kodlama: Atölyemizde en öncelikli ve başlangıcı öğretme eğitimimizdir. Kodlama veya bilgisayar programlama yeni bir okuryazarlık türüdür. Yazı yazmak düşüncenizi organize etmeye ve fikirlerinizi ifade etmeye yardımcı olur, kodlamada da aynı şey geçerlidir. Teknolojiden faydalanan ve geleceğe yönelik nitelikli insan yetiştirmenin öneminin arttığı bu dönemde, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış yeni nesil bireylerin gelişimi için disiplinler arası öğretimin önemi artmakta ve buna bağlı olarak farklı sistemler geliştirilmektedir.

Geleceğin Dili olarak ifade edilen Kodlamayı erken yaşta çocuklarımızla tanıştırmak çocuklarımızda kodlama mantığını kavratacak 10 yaşından itibarende kodlamayı yazılım diline çevirme becerilerini sağlayacak ve geleceğe değer katan bireyler olmalarını sağlayacaktır.

Çocuklarımız kodlama atölyemizde yansıtıcılık, yaratıcılık, kural öğrenme, kurallara uyma, problem çözme, analitik ve uzamsal düşünme becerileri kazanacaklar. Yaş gruplarına özel olarak hazırladığımız atölye içeriğimizle, öğrencilerimiz tüketen değil, üreten bireyler olma yolunda “Kodlamayı” öğrenecekler.

Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi ile Geleceğin Dilini Öğren.

Robotik: Hızlı gelişen teknoloji en doğru şekilde okumak ve yakalamak için öğrencilerimizin, kendi robotlarını tasarlayıp, programlayarak, robotik dünyaya ilk adımlarını atmalarını önemsiyoruz. Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyemizde öğrencilerimizin teknoloji kullanımı, tasarım, fen bilgisi ve matematiksel işlemler konularında beceri kazanmalarını amaçlıyoruz.

Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyemizde öğrenciler kendilerini bir bilim insanı, bir mühendis ya da bir tasarımcı gibi hissederler ve zamanla günlük yaşamdaki sorunları incelemek, bu sorunlara çözüm bulmak konusunda kendilerine daha fazla güven duymaya başlarlar. Robotik etkinliklerle öğrencilere;

 • Varsayım kurabilme
 • Özgün, yaratıcı düşünebilme
 • Yeni olasılıklar hayal edebilme
 • Sebep sonuç bağlantısı kurabilme
 • Sistematik gözlem ve ölçüm yapabilme
 • Bilimsel olarak incelenmeye uygun sorular sorabilme
 • Belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilme
 • Gözlem ve ölçüm sonuçlarına dayanarak farklı fikirleri deneyebilme
 • Şemalar, çizimler, tablolar ve grafikler kullanarak verileri sunabilme

Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi ile Geleceğine Değer Kat.

3 Boyutlu Modelleme: 3 Boyutlu modelleme ve düşünme ayrı bir yetenektir. Bu yeteneği küçük yaşlarda kazanmak çok önemlidir çünkü ilerleyen yaşlarda kazanmak oldukça zordur. Çocuğunuz ilerde hangi mesleği seçerse seçsin (doktor da olsa, mühendiste olsa, sanatçı da olsa, işçi de olsa) tasarım, modelleme ve 3 boyutlu düşünme yeteneği gerekiyor. Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi Olarak Üç boyutlu tasarım etkinliklerimizle öğrencilere aşağıdaki becerileri kazandırmayı amaçlamaktayız.

 • Hayal gücü artırabilme
 • Uzay zekası geliştirebilme
 • Ergonomi bilgisine sahip olabilme
 • Sanatsal ruh ve yetenek kazanabilme
 • Analitik düşünme becerisi geliştirebilme
 • 3 Boyutlu Düşünme Becerisi kazanabilme.
 • İleri seviye bilgisayar kullanımını öğrenebilme
 • Üretim disiplinlerini, materyal ve doku bilgisini öğrenebilme.
 • Geometri ve Matematiği fark etmeden öğrenme ve kullanabilme.
 • Hayatta karşılaştığı tüm problemleri çözebilecek bir beceri kazanabilme.
 • Mukavemet, Planlama, denge gibi konuları öğrenebilme ve deneyim kazanabilme

Adana – Çukurova Robotik ve Kodlama Atölyesi ile Tüketen Değil Üreten Ol.

 

Yorum Yap

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.

*

code